;

Bộ đầu tuýp 80 chi tiết cần tự động cần 1/4" 09326

745.000₫

Xuất xứ: TRUNG QUỐC

Mã sản phẩm: 02017A043

Bộ đầu tuýp 80 chi tiết cần tự động cần 1/4 Inch SATA 09326 Bộ bao gồm: - 1 Cần siết tự động 1/4" - 1 thanh nối 1/4" dài 25mm - 2 đầu đực 1/4" - 1 thanh nối 1/4" dài 50mm - 2 đầu đực 1/4" - 1 thanh nối 1/4" dài 60mm - 1 đầu đực và 1 đầu cái 1/4" - 5...

Bộ đầu tuýp 80 chi tiết cần tự động cần 1/4 Inch SATA 09326
Bộ bao gồm:
- 1 Cần siết tự động 1/4"
- 1 thanh nối 1/4" dài 25mm - 2 đầu đực 1/4"
- 1 thanh nối 1/4" dài 50mm - 2 đầu đực 1/4"
- 1 thanh nối 1/4" dài 60mm - 1 đầu đực và 1 đầu cái 1/4"
- 5 đầu vít bake dài 25mm đầu 1/4":  #0, #1, #2, #2, #3.
- 8 đầu vít sao dài 25mm đầu 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 8 đầu vít sao có lỗ dài 25mm đầu 1/4": TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- 6 đầu vít dẹp dài 25mm đầu 1/4": FD3, 4, 5, 5.5, 6. 6.5mm
- 6 đầu lục giác dài 25mm đầu 1/4": HW2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 3 vít 2 đầu dài 100mm: PH1, PH2, PH3
- 2 vít 2 đầu dài 60mm: PH1, PH2
- 3 vít 2 đầu dài 60mm 1 đầu bake và 1 đầu dẹp: PH1xHW4.5, PH2x5.5, PH3x6.5
- 3 vít 2 đầu dài 60mm 2 đầu bake: PH1xPH2, PH2xPH3, PH3xPH3
- 8 đầu vít sao có lỗ dài 50mm đầu 1/4": TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- 8 đầu vít sao dài 50mm đầu 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 4 đầu vít bake dài 50mm đầu 1/4":  #0, #1, #2, #3.
- 6 đầu vít dẹp dài 50mm đầu 1/4": FD3, 4, 5, 5.5, 6. 6.5mm
- 6 đầu lục giác dài 50mm đầu 1/4": HW2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
Tất cả được đựng trong 1 hộp nhựa
Hãng sản xuất: SATA

Bình Luận

Giỏ hàng