;

Lobster Sơn dầu Lobster 800 ml

76.000₫

Xuất xứ: Việt Nam

Mã sản phẩm: 01006A024

Thích hợp cho việc bảo quản và trang trí gỗ, kim loại. Thời gian khô bề mặt: 2 – 3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16 – 18 giờ
Màu sắc
YELLOW
LIGHT BROWN
LIGHT GREEN
PASTEL GREY
RED
BLACK
WHITE
Thích hợp cho việc bảo quản và trang trí gỗ, kim loại. Thời gian khô bề mặt: 2 – 3 giờ. Thời gian khô giữa 2 lần sơn: 16 – 18 giờ

Bình Luận

Giỏ hàng