;
Phải thuộc nằm lòng cách chọn máy khoan BOSCH bằng ký hiệu trên thân máy!

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công bố. * là trường bắt buộc.

Bài viết khác

Danh mục tùy chọn

Giỏ hàng