;

77864 BỘ 3 MŨI NỐI ĐẦU TÍP

53.000₫

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: 02001A586

Kích thước: 1/4""*65mm 3/8""*65mm 1/2""*70mm

Kích thước:

1/4""*65mm

3/8""*65mm

1/2""*70mm

Bình Luận

Giỏ hàng