;

Van phao MIHA 15

203.000₫

Xuất xứ: Việt Nam

Mã sản phẩm: 08001A017

Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-1994. Áp lực làm việc Max. 12 bar. Nhiệt độ làm việc Max. 120oC
Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-1994. Áp lực làm việc Max. 12 bar. Nhiệt độ làm việc Max. 120oC

Bình Luận

Giỏ hàng