;

Tê đồng ren ngoài 15

20.000₫

Xuất xứ: Việt Nam

Mã sản phẩm: 08001A020

Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-2994. Áp lực làm việc Max. 16 bar. Nhiệt độ làm việc Max. 120oC
Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-2994. Áp lực làm việc Max. 16 bar. Nhiệt độ làm việc Max. 120oC

Bình Luận

Giỏ hàng