;

10100 KÈM PHE BỘ 4 ĐẦU 6'',160mm

116.000₫

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: 02001A025

Kích thước: 2*50,2.5*50,3.0*50,PH000*50,PH00*50,PH0*50mm
Danh mục: 20%, KÌM, CÔNG CỤ CẦM TAY
Kích thước: 2*50,2.5*50,3.0*50,PH000*50,PH00*50,PH0*50mm

Bình Luận

Giỏ hàng