;

10101 KỀM BẤM LỖ 9'', 220mm

102.000₫

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: 02001A026

Tạo lỗ 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5mm
Danh mục: 20%, KÌM, CÔNG CỤ CẦM TAY
Tạo lỗ 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5mm

Bình Luận

Giỏ hàng