;

10257 MỎ LẾT NHANH 45º (CÔNG NGHIỆP) 48mm

436.000₫

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: 02001A193

Miệng: 48mm Kích thước: 1,5''
Miệng: 48mm Kích thước: 1,5''

Bình Luận

Giỏ hàng