;

15152 BỘ ĐẦU TÍP TỰ ĐỘNG 1/2" 12 MÓN

687.000₫

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: 02001A208

15152 BỘ ĐẦU TÍP TỰ ĐỘNG 1/2" 12 MÓN Thông số kỹ thuật: Bộ 12 cái 1/2" : 10 đầu khẩu 1/2" Cr-V : 10,12,13,14,16,17,18,19,21,22mm Thanh nối 1/2" 1 cái Cr-V: 75mm 1 Cần tự động 1/2", 72T

15152 BỘ ĐẦU TÍP TỰ ĐỘNG 1/2" 12 MÓN

Thông số kỹ thuật:

Bộ 12 cái 1/2" : 10 đầu khẩu 1/2" Cr-V : 10,12,13,14,16,17,18,19,21,22mm

Thanh nối 1/2"

1 cái Cr-V: 75mm

1 Cần tự động 1/2", 72T

Bình Luận

Giỏ hàng