;

20285 BỘ 5 ĐẦU VÍT -

27.000₫

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: 02001A238

Kích thước: 3.0-4.0-4.5-5.5- 6.5x25mm. Thép công nghiệp S2
Kích thước: 3.0-4.0-4.5-5.5- 6.5x25mm. Thép công nghiệp S2

Bình Luận

Giỏ hàng