;

75656 BỘ 6 MŨI KHOAN GỖ

136.000₫

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: 02001A546

Kích thước: 3/8"(10mm)-1/2"(13mm)-5/8"(16mm)-3/4"(19mm)-7/8"(22mm)-1"(25mm)
Kích thước: 3/8"(10mm)-1/2"(13mm)-5/8"(16mm)-3/4"(19mm)-7/8"(22mm)-1"(25mm)

Bình Luận

Giỏ hàng