;

Phin lọc hơi hữu cơ 3301K-100

115.000₫

Xuất xứ: Singapore

Mã sản phẩm: 09004A071

Tiêu chuẩn : NIOSH – N95 Ứng dụng : Phòng độc hơi hữu cơ Phù hợp cho Mặt nạ Phòng Độc 3M 3100, 3M 3200 Xuất xứ – 3M Singapore

Tiêu chuẩn : NIOSH – N95

Ứng dụng : Phòng độc hơi hữu cơ

Phù hợp cho Mặt nạ Phòng Độc 3M 3100, 3M 3200

Xuất xứ – 3M Singapore

Bình Luận

Giỏ hàng