;

Tấm lọc bụi 7711

17.000₫

Xuất xứ: Trung Quốc

Mã sản phẩm: 09004A072

- Tấm lọc bụi 3M 7711 sử dụng kết hợp với phin lọc 3M. - Tấm lọc bụi được sử dụng cho những bộ phận phát sinh bụi, khói hàn như xưởng gia công kim loại, xưởng đúc, xưởng hàn,... - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN 14387:2004

- Tấm lọc bụi 3M 7711 sử dụng kết hợp với phin lọc 3M.
- Tấm lọc bụi được sử dụng cho những bộ phận phát sinh bụi, khói hàn như xưởng gia công kim loại, xưởng đúc, xưởng hàn,...
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN 14387:2004

Bình Luận

Giỏ hàng