;

BĂNG DÍNH

Phú Thịnh Băng tan màu trắng 10mm Phú Thịnh Băng tan màu trắng 10mm

Phú Thịnh Băng tan màu trắng 10mm

8.000₫
Hanopro Băng dính giấy ngà 24mmx24.5m Hanopro Băng dính giấy ngà 24mmx24.5m

Hanopro Băng dính giấy ngà 24mmx24.5m

8.000₫
Hanopro Băng dính hai mặt xốp xanh đen 48mmx5Y Hanopro Băng dính hai mặt xốp xanh đen 48mmx5Y

Hanopro Băng dính hai mặt xốp xanh đen 48mmx5Y

14.000₫
Băng tan Băng tan

Băng tan

4.000₫
Hanopro Băng dính điện Sumo 18mmx10Y(đen ) Hanopro Băng dính điện Sumo 18mmx10Y(đen )

Hanopro Băng dính điện Sumo 18mmx10Y(đen )

5.000₫
Hanopro Băng dính điện Sumo 18mmx20Y(đen) Hanopro Băng dính điện Sumo 18mmx20Y(đen)

Hanopro Băng dính điện Sumo 18mmx20Y(đen)

8.000₫
Hanopro Băng dính giấy ngà 20mmx9.6m Hanopro Băng dính giấy ngà 20mmx9.6m

Hanopro Băng dính giấy ngà 20mmx9.6m

3.000₫
Hanopro Băng dính nhôm (bạc) M40x47mmx17m Hanopro Băng dính nhôm (bạc) M40x47mmx17m

Hanopro Băng dính nhôm (bạc) M40x47mmx17m

13.000₫
Hanopro Băng dính Kapton film 20mmx33m Hanopro Băng dính Kapton film 20mmx33m

Hanopro Băng dính Kapton film 20mmx33m

59.000₫
Hanopro Băng dính 2 mặt 48mmx12m Hanopro Băng dính 2 mặt 48mmx12m

Hanopro Băng dính 2 mặt 48mmx12m

10.000₫
Hanopro Băng dính 2 mặt 10mmx22y Hanopro Băng dính 2 mặt 10mmx22y

Hanopro Băng dính 2 mặt 10mmx22y

4.000₫
Hanopro Băng dính 2 mặt 20mmx9m Hanopro Băng dính 2 mặt 20mmx9m

Hanopro Băng dính 2 mặt 20mmx9m

4.000₫
Hanopro Băng dính 2 mặt 12mmx22y Hanopro Băng dính 2 mặt 12mmx22y

Hanopro Băng dính 2 mặt 12mmx22y

4.000₫

Danh mục sản phẩm

Lọc theo giá

 • Giá dưới 100.000đ
 • Giá từ 100.000đ đến 1.000.000đ
 • Giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ
 • Giá từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ
 • Giá trên 10.000.000đ

Lọc theo thương hiệu

 • Hanopro
 • Trung Quốc
 • Việt Nam

Lọc theo chủng loại

 • HANOPRO
 • MINH HÒA
 • Phú Thịnh
 • TOLSEN

Sản phẩm khác

Giỏ hàng