;

Đĩa nhám xếp

BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P36 Ø100mm BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P36 Ø100mm

BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P36 Ø100mm

17.000₫
BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø100mm BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø100mm

BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø100mm

19.000₫
BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm

BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm

17.000₫
BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø125mm BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø125mm

BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø125mm

25.000₫
BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P80, Ø180mm BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P80, Ø180mm

BOSCH Đĩa nhám xếp Alox P80, Ø180mm

51.000₫
BOSCH Đĩa nhám xếp P40 Ø100mm (linh hoạt) BOSCH Đĩa nhám xếp P40 Ø100mm (linh hoạt)

BOSCH Đĩa nhám xếp P40 Ø100mm (linh hoạt)

20.000₫
BOSCH Đĩa nhám xếp P80 Ø100mm (linh hoạt) BOSCH Đĩa nhám xếp P80 Ø100mm (linh hoạt)

BOSCH Đĩa nhám xếp P80 Ø100mm (linh hoạt)

20.000₫
BOSCH Đĩa nhám xếp P120 Ø100mm (linh hoạt) BOSCH Đĩa nhám xếp P120 Ø100mm (linh hoạt)

BOSCH Đĩa nhám xếp P120 Ø100mm (linh hoạt)

20.000₫

Danh mục sản phẩm

Lọc theo giá

  • Giá dưới 100.000đ
  • Giá từ 100.000đ đến 1.000.000đ
  • Giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ
  • Giá từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ
  • Giá trên 10.000.000đ

Lọc theo thương hiệu

  • China
  • Việt Nam

Lọc theo chủng loại

  • BOSCH
  • Đá Mài HD

Sản phẩm khác

Giỏ hàng