;

Đĩa nhám xếp

Đĩa nhám xếp Alox P36 Ø100mm Đĩa nhám xếp Alox P36 Ø100mm

Đĩa nhám xếp Alox P36 Ø100mm

18.000₫
Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø100mm Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø100mm

Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø100mm

18.000₫
Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm

Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm

18.000₫
Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø125mm Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø125mm

Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø125mm

26.000₫
Đĩa nhám xếp Alox P80, Ø180mm Đĩa nhám xếp Alox P80, Ø180mm

Đĩa nhám xếp Alox P80, Ø180mm

56.000₫
Đĩa nhám xếp P40 Ø100mm (linh hoạt) Đĩa nhám xếp P40 Ø100mm (linh hoạt)

Đĩa nhám xếp P40 Ø100mm (linh hoạt)

21.000₫
Đĩa nhám xếp P80 Ø100mm (linh hoạt) Đĩa nhám xếp P80 Ø100mm (linh hoạt)

Đĩa nhám xếp P80 Ø100mm (linh hoạt)

21.000₫
Đĩa nhám xếp P120 Ø100mm (linh hoạt) Đĩa nhám xếp P120 Ø100mm (linh hoạt)

Đĩa nhám xếp P120 Ø100mm (linh hoạt)

21.000₫

Danh mục sản phẩm

Lọc theo giá

  • Giá dưới 100.000đ
  • Giá từ 100.000đ đến 1.000.000đ
  • Giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ
  • Giá từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ
  • Giá trên 10.000.000đ

Lọc theo thương hiệu

  • China
  • Việt Nam

Lọc theo chủng loại

  • BOSCH
  • Đá Mài HD

Sản phẩm khác

Giỏ hàng