;

Máy khoan búa

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-18 RE BOSCH Máy khoan búa GBH 2-18 RE

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-18 RE

2.787.000₫
BOSCH Máy khoan búa GBH 2-20RE BOSCH Máy khoan búa GBH 2-20RE

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-20RE

3.212.000₫
BOSCH Máy khoan búa GBH 2-20 DRE BOSCH Máy khoan búa GBH 2-20 DRE

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-20 DRE

3.366.000₫
BOSCH Máy khoan búa GBH 2-24 DRE BOSCH Máy khoan búa GBH 2-24 DRE

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-24 DRE

3.985.000₫
BOSCH Máy khoan búa GBH 2-24 DFR BOSCH Máy khoan búa GBH 2-24 DFR

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-24 DFR

3.905.000₫
BOSCH Máy khoan búa GBH 2-26 E BOSCH Máy khoan búa GBH 2-26 E

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-26 E

3.883.000₫
BOSCH Máy khoan búa GBH 2-26 DRE BOSCH Máy khoan búa GBH 2-26 DRE

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-26 DRE

4.279.000₫
BOSCH Máy khoan búa GBH 2-28 DV (V.2015) BOSCH Máy khoan búa GBH 2-28 DV (V.2015)

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-28 DV (V.2015)

4.983.000₫
BOSCH Máy khoan búa GBH 2-28 DFV BOSCH Máy khoan búa GBH 2-28 DFV

BOSCH Máy khoan búa GBH 2-28 DFV

5.181.000₫
STANLEY Máy khoan búa STHR202K-B1 STANLEY Máy khoan búa STHR202K-B1

STANLEY Máy khoan búa STHR202K-B1

1.740.000₫
DEWALT Máy khoan búa D25032K-B1 DEWALT Máy khoan búa D25032K-B1

DEWALT Máy khoan búa D25032K-B1

2.974.000₫

Danh mục sản phẩm

Lọc theo giá

  • Giá dưới 100.000đ
  • Giá từ 100.000đ đến 1.000.000đ
  • Giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ
  • Giá từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ
  • Giá trên 10.000.000đ

Lọc theo thương hiệu

  • China

Lọc theo chủng loại

  • BOSCH
  • DEWALT
  • STANLEY

Sản phẩm khác

Giỏ hàng