;

Đá cắt

Stanley Đĩa cắt sắt 100 x 3 x 16, STA4520 Stanley Đĩa cắt sắt 100 x 3 x 16, STA4520

Stanley Đĩa cắt sắt 100 x 3 x 16, STA4520

13.000₫
Đá cắt 105x1.0x16mm (inox) Đá cắt 105x1.0x16mm (inox)

Đá cắt 105x1.0x16mm (inox)

17.000₫
Đá cắt 100x1.2x16mm (sắt) Đá cắt 100x1.2x16mm (sắt)

Đá cắt 100x1.2x16mm (sắt)

14.000₫
Đá cắt 100x2x16mm (sắt) Đá cắt 100x2x16mm (sắt)

Đá cắt 100x2x16mm (sắt)

14.000₫
Đá cắt 100x2.5x16mm (sắt) Đá cắt 100x2.5x16mm (sắt)

Đá cắt 100x2.5x16mm (sắt)

14.000₫
Đá cắt 355x3x25.4mm (sắt) Đá cắt 355x3x25.4mm (sắt)

Đá cắt 355x3x25.4mm (sắt)

67.000₫
Đá cắt tốc độ cao 100x6.0mm (sắt) Đá cắt tốc độ cao 100x6.0mm (sắt)

Đá cắt tốc độ cao 100x6.0mm (sắt)

10.000₫
Đá cắt 105x1.2x16mm (sắt) Đá cắt 105x1.2x16mm (sắt)

Đá cắt 105x1.2x16mm (sắt)

10.000₫

Danh mục sản phẩm

Lọc theo giá

 • Giá dưới 100.000đ
 • Giá từ 100.000đ đến 1.000.000đ
 • Giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ
 • Giá từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ
 • Giá trên 10.000.000đ

Lọc theo thương hiệu

 • China
 • Hungary
 • Philippines
 • Taiwan
 • Trung Quốc
 • Việt Nam

Lọc theo chủng loại

 • ARBA
 • AVATAR
 • Black&Decker
 • BOSCH
 • Đá Mài HD

Sản phẩm khác

Giỏ hàng