;

Lưỡi cưa lọng

- 15%
Lưỡi cưa lọng Bosch T111 C - gỗ (bộ 5 lưỡi) Lưỡi cưa lọng Bosch T111 C - gỗ (bộ 5 lưỡi)

Lưỡi cưa lọng Bosch T111 C - gỗ (bộ 5 lưỡi)

64.000₫ 54.400₫
- 15%
Bosch Lưỡi cưa kiếm S 1111 K-Gỗ (bộ 5 lưỡi) Bosch Lưỡi cưa kiếm S 1111 K-Gỗ (bộ 5 lưỡi)

Bosch Lưỡi cưa kiếm S 1111 K-Gỗ (bộ 5 lưỡi)

305.000₫ 259.250₫
- 15%
Bosch Lưỡi cưa kiếm S 922 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi) Bosch Lưỡi cưa kiếm S 922 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

Bosch Lưỡi cưa kiếm S 922 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

204.000₫ 173.400₫
- 15%
Bosch Lưỡi cưa kiếm S 1122 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi) Bosch Lưỡi cưa kiếm S 1122 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

Bosch Lưỡi cưa kiếm S 1122 BF-Sắt (bộ 5 lưỡi)

234.000₫ 198.900₫
- 15%
BOSCH Lưỡi cưa lọng T 244 D - Gỗ (bộ 5 lưỡi) BOSCH Lưỡi cưa lọng T 244 D - Gỗ (bộ 5 lưỡi)

BOSCH Lưỡi cưa lọng T 244 D - Gỗ (bộ 5 lưỡi)

92.000₫ 78.200₫
- 15%
BOSCH Lưỡi cưa lọng T 118 A - Sắt (bộ 5 lưỡi) BOSCH Lưỡi cưa lọng T 118 A - Sắt (bộ 5 lưỡi)

BOSCH Lưỡi cưa lọng T 118 A - Sắt (bộ 5 lưỡi)

76.000₫ 64.600₫

Danh mục sản phẩm

Lọc theo giá

  • Giá dưới 100.000đ
  • Giá từ 100.000đ đến 1.000.000đ
  • Giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ
  • Giá từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ
  • Giá trên 10.000.000đ

Lọc theo thương hiệu

  • China
  • Makita
  • Switzerland

Lọc theo chủng loại

  • Bộ lưỡi cưa lọng gỗ
  • BOSCH

Sản phẩm khác

Giỏ hàng